Деница Добрева.
Абстракция или вчувстване

Къща музей Дечко Узунов

11.3.2023 — 4.6.2023

Куратор
д-р Милен Алагенски
Графичен дизайнер
Георги Шаров
Коректор
Лора Султанова
Преводач
Трейси Спийд
Печатни материали
IviArt

За изложбата

Изложбата на Деница Добрева кореспондира с теорията на Вилхелм Ворингер за абстракцията и вчувстването. Според Ворингер вчувстването е условие на художествената воля само ако клони към наподобяването на заобикалящия ни свят, сиреч към натурализма в един по-висш смисъл. През 2020 г. Деница Добрева представя изложбата „Пясъчно зрънце“, вдъхновението за която идва от заобикалящия ни свят и физичните му дадености. Именно във възпроизвеждането на органично красивия живот се поражда чувството за щастие. Изводът, който прави Ворингер, е, че във формите на произведението на изкуството ние се наслаждаваме на самите себе си, като по този начин естетическото наслаждение се обективизира в себенаслаждение. При абстракцията обаче говорим за обекта на външния свят, изваден от неговия природен контекст, необходим и непроменим, и по този начин изведен до неговата абсолютна стойност. Този процес авторката демонстрира сега, стъклопластиките са изведени от контекста на първата изложба, решени в плоски изображения без наченки на перспектива, абсолютизирани в самостоятелни обекти.

Изложбите са съставни части на общ проект и могат да бъдат разгледани като илюстрации на общите методи на познанието – анализа и синтеза. Деница Добрева умело използва зрънцето пясък като метафора на анализа в изложбата си от 2020 г. в смисъла на мислено или реално разделяне на цялото на съставни части, в процеса на опознаване и натрупване на практически опит. От своя страна, синтезът е метод на обединяване на два или повече отделни елемента в едно цяло и като такъв е илюстриран в настоящата изложба на авторката.  Обединяването се случва на няколко нива – цялостна представа за образа на пластиките – двуизмерна или триизмерна, и като обединение на вътрешното и външното усещане на художничката към околния свят. 

Последните две изложби на Деница Добрева са взаимосвързани и илюстрират двупосочните процеси на влечението към вчувстване и влечението към абстракция чрез методите на общото познание – анализа и синтеза. Настоящата експозиция се позиционира около средата между двете влечения, задавайки въпроса „Абстракция или вчувстване?“. Практическото решение на изложбата загатва за невъзможността на ученици и художници в града да работят в областта на обработката на стъкло, което ѝ придава и социален момент.

За авторката

Деница Добрева е родена в Казанлък. През 1992 г. завършва НУПИД „Академик Дечко Узунов“ със специалност „Промишлен дизайн“ и оттогава се занимава с проектиране и изработване на витражи, огледала, стъклопластика, пространствен и графичен дизайн в родния си град, където през 2008 г. представя първата си самостоятелна изложба със стъклописи. Творческата дейност я подтиква да запише „Графичен дизайн и визуални комуникации“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, завършвайки през 2015 г. През следващата година е вторият художник, защитил магистърска степен в новата специалност „Дизайн на стъклото“. Дипломната ѝ работа е приета с интерес, което дава повод да я покаже отново в Казанлък под заглавие „Пясъчно зрънце“. Към днешна дата екипът на Художествена галерия – Казанлък има удоволствието да представи третата самостоятелна изложба на Деница Добрева от компютърно генерирани изображения и озаглавена „Абстракция или вчувстване?“.