Обща изложба
на група „Графикарт“

Графични записки

Централна сграда

10.6.2023 — 10.9.2023

АВТОРИ
Васил Колев – Vasillo
Бранко Николов
Веселин Дамянов – Ves
Емануела Ковач
Людмил Георгиев
Куратор
Доротея Янева
Графичен дизайнер
Георги Шаров
Коректор
Лора Султанова

Водите ли си записки? За себе си, за живота, за мислите си, за другите. Всеки от нас води своите записки – за да намери, за да си припомни, за да сподели, за да забрави.

„Графични записки“ е изложба на група „Графикарт“, която показва творческите търсения на петима визуални артисти, за които работата в полето на графиката е своеобразна изповед. Макар и петимата да са коренно различни в погледа си към реалността, която ги заобикаля, онова, което ги прави и единомишленици е любовта им към графичния отпечатък. Емануела Ковач, Васил Колев- Vassillo, Веселин Дамянов – Вес, Бранко Николов и Людмил Георгиев гостуват за първи път в Художествена галерия – Казанлък и ще покажат свои графики от последните си творчески търсения. Бранко Николов използва средствата на дигиталната ни реалност, за да запише миналото, което се разпада пред очите ни. Процепите на неговите стрехи, ни препращат неусетно към „празните“ стаи на Емануела Ковач. С техниката на сухата игла тя търси да намери, какво е имало в тези празни стаи – отпечатъкът от тяло, което е изчезнало, следи от дом, любов и взаимност. „Записките“ в дълбок печат на Васил Колев – Vassilio ни разкриват следите от човекът в човека останал без глас. В цветните графики на Веселин Дамянов – Вес откриваме способността му да се надсмива над собственото ни съвремие. А когато отвърнем поглед от съвремието можем да се възвърнем към архетипните представи – към изгрева в „Еньовден“ на Людмил Георгиев. Между цвета и абстракцията, той ни провокира да пристъпим в неговите градини на земни удоволствия, в които навярно всеки би намерил своето убежище.

Група „Графикарт“ е неформално творческо обединение, което през последните години отстоява мястото на изкуството на графиката на съвременната художествена сцена. За целта през 2019 г. на културната карта в страната ни, в София, бе открита галерия „Графикарт“ – пространство за изложби и събития, които презентират фокусирано графично изкуство – в спектъра от неговите класически форми до съвременните изразни средства. Пространство за среща на любителите на графиката с утвърдени автори, но и с артисти, които са избрали работата с печатната преса за свое призвание през ХХІ в. – търсещи нови идейни и пластични посоки, прекрачващи съществуващите граници на тази стара медия.

Галерия „Графикарт“  е част от сдружение „Култура, спорт и здраве МЛ”, основано през 2007 г. През годините Сдружението осъществява различни дейности, а от 2017 г. съвместно с Министерство на културата инициира първия Национален конкурс за графика – класически техники. Конкурсът се провежда на всеки две години и насърчава работата на младите артисти в полето на графиката. От 2020 г. сдружението „Култура, спорт и здраве МЛ” си партнира с Държавния културен институт към Министъра на външните работи, с който осъществяват цикъл от изложби презентиращи петимата художници, с които галерия „Графикарт“ работи постоянно – Васил Колев, Бранко Николов, Веселин Дамянов, Емануела Ковач и Людмил Георгиев.