Живописно и поетично изследване на един спомен

Росен Дончев.
Реките на детството

Къща музей Ненко Балкански

29.10.2022 — 15.2.2023

Куратори
Албена Димитрова
Милен Алагенски