Софиа Матеова. Възможността да съществуваш

Къща музей Ненко Балкански

23.5.2024 — 30.6.2024

Има изложби, за които е трудно да говориш. Те са така деликатни, че всяка привнесена към тях реплика би ощетила, би отнела от искреното съприкосновение с нея. Тъкмо такава е първата самостоятелна изложба на Софиа Матеова. 

Сама авторката споделя: „Тази изложба показва малките моменти в живота ни – това, с което той е най-пълен, плодовете на съществуването ни и начина, по който влияем на средата си. Да си на този свят е красиво нещо, повод е за създаване, чувстване и преживяване.“

С други думи – това е изложба, своеобразна изповед в живопис, която ни изправя пред тишината на малките моменти, моментите, без които никак не можем.

Софиа Матеова е ученичка в 10 клас в НУПИД Акад. „Дечко Узунов“, специалност Пространствен дизайн. Има множество участия и награди от национални конкурси, участвала е в работилници и пленери. Проявява силен талант в живописта и рисунката, а също и във всички останали учебни дисциплини. Работите ѝ се отличават със смели четки и щрихи, точни форми и жизнени цветове. Използва разнообразни техники и материали, но личния ѝ почерк остава видим.