Дарина Белчева, Доника Иванова, Нели Пиперова

Взаимодействие
/експеримент/

Къща музей Ненко Балкански

21.3.2023 — 28.5.2023

Креативен медиатор
Силвия Коева-Попова
Графичен дизайнер
Георги Шаров
Печатни материали
IviArt

Прозрачните обеми от синтетични материали се пълнят с разноцветни глътки светлина. Не могат да поемат повече и тя потича по пода и се разлива из помещението. Като живи организми те са се скупчили колкото случайно, толкова и преднамерено около прожекторите. Ако можеха да се движат, биха се катерили един върху друг, за да получат повече, но сега в своята статика те са едно цяло – моментен образ на неосъзнатите форми, които нашите взаимоотношения рисуват. Инсталацията е съвместна работа на трите авторки.

Изложбата Взаимодействие е резултат от съвместната работа на три възпитанички на Националното училище по Пластични Изкуства и Дизайн „Академик Дечко Узунов“, гр. Казанлък. Това са Дарина Белчева от 11клас, Доника Иванова от 12 клас и Нели Пиперова от 12 клас. Те представят произведения, създадени специално за изложбеното помещение в къщата-музей Ненко Балкански. Въпреки своята интензивна традиционна школовка ученичките си поставят задачи отвъд сръчността. Тук няма да видим етюди и сухо демонстриране на умения за предаване на натурата. Натурализмът, където е видим, е в позиция на помощен инструмент за отпратка към познати метафори или за създаване на кодове, чрез които произведението да говори. Защото ако всичко бъде обяснено, то тогава това е всичко. Авторките умело се възползват от предоставеното им пространство, за да поставят въпроси за мястото на индивида в групата, за пътя на автора и за отношенията, които рисуват формата на нашето общо взаимодействие.

Дарина Белчева
Специалност графика в НУПИД Акад. Дечко Узунов.
Дарина проявява интерес към фотографията и възможностите на дигиталните технологии във визуалните изкуства. Изучава и прилага аналоговите печатни техники, преподавани в училище, но заедно с това работи и със смесени техники, търсейки добавената стойност на фотографията и графичния софтуер. Процесът ѝ на създаване на творба не е праволинеен, а преминава през сменящи се етапи на рисунка, снимка, дигитална обработка, аналогов или цифров печат и отново рисунка, чертаейки собствения житейски цикъл на произведението. 

Доника Иванова
Специалност Лютиерство в НУПИД Акад. Дечко Узунов.
В графиките си Доника поставя въпроса за поведението и взаимоотношенията на индивиди, събрани в една група. Има ли подходяща роля за всеки и кой определя йерархията. Можем ли да се идентифицираме с метафората за лабораторните мишки и ако да, дали не сме в грешното гнездо?

Нели Пиперова 
Специалност Рекламна графика в НУПИД Акад. Дечко УзуновОще в ранните години от обучението си Нели проявява силни заложби в живописта и създава множество портрети и композиции, свързани с обкръжението ѝ. С работата си Лъч тя започва нов етап на обръщане навътре чрез използване на символика и премерен колорит в опит да изкаже състояния, за които липсват думи.