Поглед към незавършени творби на енигматичния казанлъшки художник

Изоставените.
120 години от рождението на Васил Бараков

СБХ, София

6.12.2022 — 15.1.2023

Куратор
Пламен В. Петров