Слово на Бернхард А. Бьолер

За художествената изложба по повод 125 години от рождението на Иван Милев в Българския културен институт във Виена, произнесено на на 22 ноември 2022 г. Уважаема директор Конева, уважаеми директор Петров,уважаеми дами и господа, Нека се опитаме за момент мислено да се върнем в София от 1920 г. и да си припомним думите на поета … Продължете да четете „Слово на Бернхард А. Бьолер“