Настояща

Голямото надлъгване

Към изложбата
на Дечко Узунов
от 1969 година
и археологията на
един скандал

22.2.2024 — 8.5.2024

Централна сграда

Голямото надлъгване

Настояща

Писма от степта

Към художественото
литературно наследство
на Иван Милев

7.12.2023 — 19.5.2024

Музей Ахинора

Писма от степта

Настояща

Сънят

21.10.2023 — 31.3.2024

Казанлък

Сънят

Настояща

Дечко Узунов:
Натрупвания

28.3.2023 — ∞

Къща музей Дечко Узунов

Дечко Узунов:\n Натрупвания

Бъдещи изложби

Няма бъдещи изложби