За нас

Заедно в изкуството

Прозрачни и съвременни

Художествената галерия в Казанлък се стреми да бъде пример за отворена и прозрачна културна институция. Галерията е известна със своята ангажираност към насърчаването и представянето на съвременното българско изкуство, както и социализирането на своя богат художествен фонд.

Освен обширната си програма от изложби, галерията редовно организира работилници, лекции и образователни събития, с които допринася за по-силна ангажираност на публиките и по-добро разбиране на изобразителното изкуство.

Ръководството на галерията също е ангажирано с прозрачността, редовно публикувайки отчети за дейността си и взаимодействайки с обществеността чрез социалните мрежи и други канали. Този отворен и прозрачен подход е помогнал за изграждането на доверие и подкрепа сред местната общност и позиционира Художествената галерия в Казанлък като водеща културна институция в България.

д-р Пламен Петров

Директор

ел. поща: plamen.petrov@artgallerykazanlak.com

Катя Христова

Главен уредник

ел. поща: katya.hristova@artgallerykazanlak.com

д-р Милен Алагенски

Уредник

ел. поща: milen.alagenski@artgallerykazanlak.com

Дора Зарчева

Екскурзовод

ел. поща: dora.zarcheva@artgallerykazanlak.com

Зарина Иванова

Екскурзовод

ел. поща: zarina.ivanova@artgallerykazanlak.com

Цветелина Велкова

Екскурзовод

ел. поща: tsvetelina.velkova@artgallerykazanlak.com

Джоана Брадшоу

Екскурзовод

ел. поща: joanna.bradshaw@artgallerykazanlank.com

Любен Малчев

Екскурзовод

ел. поща: lyuben.malchev@artgallerykazanlak.com

Георги Шаров

Графичен дизайнер

ел. поща: georgi.sharov@artgallerykazanlak.com


Най-старата художествена
колекция в страната

Художествената галерия в Казанлък, основана през 1901 г., е най-старата художествена колекция в България и разполага със стойностни творби на изявени български художници. Тя представя постоянни и временни изложби, които отразяват историческото и съвременното развитие на изобразителните изкуства в България.

Четири локации в сърцето на града

Плодотворен за развитието на художествената сбирка е периодът между 1930 и 1958 г., когато директор на Музея за старини и изкуства е художникът и писател  Димитър Чорбаджийски – Чудомир. С усета и личните си контакти с художниците на своето време,  той обогатява колекцията с национално значими произведения.

От 1973 г. галерията е самостоятелен културен институт, а  през 1981 г. разполага постоянната си  експозиция в част от  новопостроената сграда на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 9, както и в къщите музеи на художниците Ненко Балкански и Дечко Узунов.

Настоящи изложби

Ненко Балкански. Срещи с огледалото

25.8.2023 — 8.10.2023
Къща музей Ненко Балкански

Маргиналии

23.8.2023 — 29.10.2023
Централна сграда

Цветана Щилиянова:
Пред статива

1.7.2023 — 8.10.2023
Къща музей Дечко Узунов

Градежът

13.5.2023 — 10.10.2023
Централна сграда

Дечко Узунов:
Натрупвания

28.3.2023 — ∞
Къща музей Дечко Узунов

Иван Милев:
По пътя на страданието

21.3.2023 — 31.10.2023
Галерия Хан Хаджи Николи, Велико Търново